Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 4

- Lượt truy cập: 701666

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Khai thác tài liệu lịch sử
■ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
■ ỦY BAN NHÂN DÂN
■ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC TỈNH
■ CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC
■ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
■ CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Tìm kiếm

Ảnh hoạt động

Ông Nguyễn Văn Ba –        Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện nghi lễ dâng Hương và Lễ vật
Ông Nguyễn Văn Ba  - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ công bố Quyết định tại huyện Cam Lâm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu tại thành phố Nha Trang
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu tại huyện Vạn Ninh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh
Sắc phong Đình Trường Tây, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
Mở Tráp bảo quản sắc phong Đình Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang
Mở Tráp sắc phong Đình Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, Nha Trang
 
 
Prev Next