Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 2

- Lượt truy cập: 118458

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Văn bản chung về văn thư - lưu trữ

Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án Tổ chức, biên chế, vị trí việc làm trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2015

Các tin khác

Tìm kiếm

Văn bản mới

Ảnh hoạt động

 
Prev Next