Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 5

- Lượt truy cập: 641178

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Văn bản chung về văn thư - lưu trữ

Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án Tổ chức, biên chế, vị trí việc làm trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2015

Các tin khác

Tìm kiếm

Ảnh hoạt động

Ông Nguyễn Văn Ba –        Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện nghi lễ dâng Hương và Lễ vật
Ông Nguyễn Văn Ba  - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ công bố Quyết định tại huyện Cam Lâm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu tại thành phố Nha Trang
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu tại huyện Vạn Ninh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chi Cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh
Sắc phong Đình Trường Tây, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
Mở Tráp bảo quản sắc phong Đình Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang
Mở Tráp sắc phong Đình Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, Nha Trang
 
 
Prev Next